ללא כותרת, מתוך סדרה מס 15, 2012, חומר-Untitled, from the Series no « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

ללא כותרת, מתוך סדרה מס 15, 2012, חומר-Untitled, from the Series no

ללא כותרת, מתוך סדרה מס 15, 2012, חומר-Untitled, from the Series no