ללא כותרת, מתוך סדרה מס’ 15, 2012, חמר, 22x 38×4.5 -Untitled, from the Series no. 15, 2012, clay, 4 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

ללא כותרת, מתוך סדרה מס’ 15, 2012, חמר, 22x 38×4.5 -Untitled, from the Series no. 15, 2012, clay, 4

ללא כותרת, מתוך סדרה מס' 15, 2012, חמר, 22x 38x4.5 -Untitled, from the Series no. 15, 2012, clay, 4