ללא כותרת, מתוך סדרה מס’ 15, 2012, חמר, 34x51x5-Untitled, from the Series no « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

ללא כותרת, מתוך סדרה מס’ 15, 2012, חמר, 34x51x5-Untitled, from the Series no

ללא כותרת, מתוך סדרה מס' 15, 2012, חמר, 34x51x5-Untitled, from the Series no