ארי פישר, Bankside Power Station, 2012, M.D.F. , 100א 50ר 60ג סמ, Ari Fischer, Bankside Power Station, 2012, M.D « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

ארי פישר, Bankside Power Station, 2012, M.D.F. , 100א 50ר 60ג סמ, Ari Fischer, Bankside Power Station, 2012, M.D

ארי פישר, Bankside Power Station, 2012, M.D.F. , 100א 50ר 60ג סמ, Ari Fischer, Bankside Power Station, 2012, M.D