רשמים 7 / מידע למגישים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

רשמים 7 / מידע למגישים

לתשומת לב המגישים, אמנים שהצעתם עברה שלב עודכנו על ידי האוצרת.