“שלישי בבית האמנים” « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

“שלישי בבית האמנים”

צילום, טקסט, קונטקסט: שימושים שונים ומשמעויות משתנות של תצלומי FSA

מרצה: ד”ר יערה גיל-גלזר

פרויקט הצילום הבולט בארה”ב של שנות ה-1930, וברטרוספקטיבה, הנודע ביותר בהיסטוריה של הצילום התיעודי, התקיים במסגרת האגף ההיסטורי של “המינהל לביטחון חקלאי” (Farm Security Administration) של הניו-דיל. תפקיד המינהל היה לסייע לעניים ביותר בקרב האוכלוסייה החקלאית האמריקאית— פועלי החקלאות, שכללו אריסים, איכרים שכירים, ועובדים על בסיס יומי. האגף ההיסטורי פעל במשך שש שנים, במהלכן צולמו מאות אלפי דימויים. רבים מהדימויים הופצו באופן אינטנסיבי לאמצעי התקשורת הפופולריים, הוצגו בתערוכות ובעלונים ממשלתיים, והופיעו בספרים. מנגנון ההפצה הנמרץ של התצלומים, בראשו עמד ראש האגף, רוי סטרייקר, היה במידה רבה אף מקור לגלגולים רבים שעברו הדימויים הנדונים, ולמשמעויות שונות, לעתים סותרות, שיוחסו להם בעקבותיהם. הם שימשו ונתפסו כפרופגנדה, כביקורת חברה ותרבות, וכאמנות.

ההרצאה תעסוק במשמעויות המשתנות של תצלומי ה-FSA, מהרגע בו צולמו כעדות למצב חברתי-כלכלי בתקופת השפל הכלכלי בארה”ב ועד לשימושים השונים בהם באותה תקופה ולאחריה. החלק האחרון של ההרצאה יתמקד בנושא של ביקורת חברה ותרבות דרך הדוגמה של ספר הצילום התיעודי ובקשרים בין צילום וטקסט כתוב בספרים.

יום שלישי, 12.11.13 בשעה 19:00