מאיה ישראל היא הזוכה בפרס ע”ש שושנה איש שלום לציירי ירושלים לשנת 2015 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

מאיה ישראל היא הזוכה בפרס ע”ש שושנה איש שלום לציירי ירושלים לשנת 2015

הועדה להענקת הפרס ע”ש שושנה איש-שלום ז”ל לציירי ירושלים בחרה בציירת מאיה ישראל
כראויה לקבלת הפרס לשנת 2015

נימוקי השופטים:

מאיה ישראל מפגינה יכולת אמנותית גבוהה, ועושה שימוש ביד בטוחה בכל האלמנטים הציוריים
(קו, כתם, אור, קומפוזיציה) כמו גם פיתוח שפה אמנותית- אישית, אקספרסיבית, מגובשת ומודעת לעצמה.

בעבודותיה של מאיה בולטת יכולת הבעה מורכבת של תחושות פנימיות ותיאור מציאות חיצונית ומתקיים
בהן שילוב מרתק של מציאות ואגדה כמו גם תום וחושניות.

התיאור הנטורליסטי, כמו גם האלמנטים הסימבוליים המוצפנים בתוכן, מעניקים לעבודותיה מימד של חידתיות
ושל מסתורין. הן נותרות לא מפוענחות לגמרי, משאירות קצוות פתוחים, מעוררות עניין ומזמינות
את הצופה להתבוננות ממושכת.

מן העבודות עולה תחושה של חיפוש והבטחה לגבי המשך דרכה האמנותית. על כל אלה מוענק
למאיה ישראל פרס ע”ש שושנה איש שלום לשנת 2015.

ועדת השופטות:

רונית שורק
רינה פלד
מוריה ניראל

טכס הענקת פרסים לאמני ירושלים ע”ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז”ל
יתקיים ביום רביעי, כ”ג בטבת תשע”ה, 14.1.2015 בשעה 17:00
בבית האמנים, ירושלים