עבודות על נייר צילום « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שלוס רות

עבודות על נייר צילום

אוצרת: אירית לוין

פתיחה: שבת, 17 מאי 2003

נעילה: ראשון, 15 יוני 2003