תערוכה עשירית בסדרת נדבך 1 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ברוך אילן, ברים מוטה

תערוכה עשירית בסדרת נדבך 1

אוצרת: ליליאן קלפיש

פתיחה: שבת, 14 נובמבר 1992

נעילה: שלישי, 8 דצמבר 1992 • מוטה ברים
  1959 נולד בירושלים
  1988 – 1991 לימודים בביה"ס לציור ופיסול, ירושלים
  1988 – 1990 לימודי ציור אצל יוסף הירש

  אילן ברוך
  1974 נולד בירושלים
  1988 – 1991 לימודים בביה"ס לציור ופיסול, ירושלים