טופסי הגשה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

טופסי הגשה

טופס בקשה לתערוכת יחיד / תערוכה קבוצתית:

כל אמן מקצועי ופעיל רשאי להגיש בקשה לתערוכה בבית האמנים ירושלים. יש להוריד את טופס הבקשה לתערוכה,
למלאו ולשלוח אותו בדואר למזכירות בית האמנים בצירוף החומרים הנלווים כמפורט בטופס.
הועדה מתכנסת פעמיים בשנה ובוחנת את הבקשות שהתקבלו ומחליטה אילו תערוכות יוצגו בבית האמנים.
הוועדה מתחלפת ומורכבת בכל פעם מאמנים-שופטים שונים על מנת שאופי התערוכות אשר מתקבלות יהיה מגוון.

בקשה לתערוכה (356.9 KiB)

טופס בקשה לחברות באגודת הציירים והפסלים – אמני ירושלים:

רשאים להגיש בקשה לחברות ב”אגודת הציירים והפסלים – אמני ירושלים” אמנים תושבי ירושלים רבתי בלבד.
על מנת להגיש בקשת חברות, יש להוריד את טופס הבקשה לחברות באגודה למלאו ולהגישו עם חתימה מקורית למזכירות בית האמנים.
הועדה לבחירת חברים חדשים מתכנסת בחודש פברואר-מרץ בכל שנה. לקראת הועדה, המגישים יקבלו מכתב המורה מתי יש להביא עבודות מקור לשיפוט הועדה.

טופס להגשת מועמדות לחברות באגודת הציירים והפסלים בירושלים (38.0 KiB)

טופס הגשת מועמדות לפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר:

להגשת מועמדות לפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר,

יש להוריד את טופס הגשת המועמדות, למלאו ולהגישו ולשלוח אותו בדואר רשום למזכירות בית האמנים כמפורט בטופס.

טופס הגשת מועמדות ותקנון לפרס ע"ש אסנת מוזס 2018 (35.5 KiB)

טופס הגשת מועמדות לפרס לאמנות חזותית ע”ש מירון סימה:

להגשת מועמדות לפרס לאמנות חזותית ע”ש מירון סימה,

יש להוריד את טופס הגשת המועמדות, למלאו ולהגישו ולשלוח אותו בדואר רשום למזכירות בית האמנים כמפורט בטופס

טופס הגשת מועמדות ותקנון פרס ע"ש מירון סימה 2019 (484.4 KiB)