בית האמנים ירושלים
Naama Arad
נעמה ערד

נולדה בכפר סבא, 1985; חיה ויוצרת

בתל אביב ושיקגו

2010, metal banister, 150X200X10 cm (image from a previous installation; photograph: Barak Zemer)
מצפה, 2010, מעקה ברזל, 150X200X10 ס"מ (דימוי מהצבה קודמת; צילום: ברק זמר)