שבת, 15.2.20 בשעה 12:00, מחול אחרון ופרידה | מיכל הלפמן, במירכאות ובסוגריים, 2018, וידאו « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

שבת, 15.2.20 בשעה 12:00, מחול אחרון ופרידה | מיכל הלפמן, במירכאות ובסוגריים, 2018, וידאו

שבת, 15.2.20 בשעה 12:00, מחול אחרון ופרידה | מיכל הלפמן, במירכאות ובסוגריים, 2018, וידאו