תומר רוזנטל, התקלות, 2018, פחם על נייר. Tomer Rosental, Strange Encounter, 2018, charcoal on paper. « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

תומר רוזנטל, התקלות, 2018, פחם על נייר. Tomer Rosental, Strange Encounter, 2018, charcoal on paper.

תומר רוזנטל, התקלות, 2018, פחם על נייר. Tomer Rosental, Strange Encounter, 2018, charcoal on paper.