אחד ההרים, טליה ישראלי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

אחד ההרים, טליה ישראלי


אחד ההרים - לדף התערוכה