דויד טבול, הקרנת הסרט “זיגמנוד פרויד, יהודי ללא אלוהים” | 29.2.20 – 25.4.20 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

דויד טבול, הקרנת הסרט “זיגמנוד פרויד, יהודי ללא אלוהים” | 29.2.20 – 25.4.20


זיגמונד פרויד, יהודי ללא אלוהים - לדף התערוכה