הביאנלה הארצית השביעית לרישום 23.11.19 – 15.2.20 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

הביאנלה הארצית השביעית לרישום 23.11.19 – 15.2.20


רשמים VII – קו פעולה - לדף התערוכההביאנלה הארצית השביעית לרישום  23.11.19 – 15.2.20