הספר השחור, גדעון רובין. עד ה- 8.8.2020 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

הספר השחור, גדעון רובין. עד ה- 8.8.2020


הספר השחור - לדף התערוכה