הספר השחור, גדעון רובין | 29.2.20 – 25.4.20 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

הספר השחור, גדעון רובין | 29.2.20 – 25.4.20


הספר השחור - לדף התערוכה