חד גדיא: מעגל האימה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

חד גדיא: מעגל האימה

חד גדיא: מעגל האימה


חד גדיא: מעגל האימה - לדף התערוכהחד גדיא: מעגל האימה


חד גדיא: מעגל האימה - לדף התערוכהחד גדיא: מעגל האימה


חד גדיא: מעגל האימה - לדף התערוכהחד גדיא: מעגל האימה


חד גדיא: מעגל האימה - לדף התערוכה