יום הבחירות – בית האמנים סגור « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

יום הבחירות – בית האמנים סגור

ביום הבחירות, יום שלישי, 17.9.19, בית האמנים סגור למבקרים.

יום הבחירות – בית האמנים סגור

.ביום הבחירות, יום שלישי, 9.4.19, בית האמנים סגור למבקרים

יום הבחירות- בית האמנים סגור