ילנה רוטנברג | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2019 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

ילנה רוטנברג | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2019


האבן הזו ושאר האבנים | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2019 - לדף התערוכה



ילנה רוטנברג | זוכת הפרס לציור ע”ש אסנת מוזס לאמן צעיר לשנת 2019