פארידה גולבהר | פארידה: מעבר לנוף – ציורי שמן מוקדמים ומאוחרים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

פארידה גולבהר | פארידה: מעבר לנוף – ציורי שמן מוקדמים ומאוחרים


פארידה: מעבר לנוף – ציורי שמן מוקדמים ומאוחרים - לדף התערוכה