קול קורא: הביאנלה השמינית לרישום « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

קול קורא: הביאנלה השמינית לרישום

קול קורא: הביאנלה השמינית לרישום – יותר מאחד