קול קורא מועצת הפיס 2022 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

קול קורא מועצת הפיס 2022

קול קורא מועצת הפיס לתרבות ולאמנות 2022

כל הפרטים, וקולות קוראים נוספים,  בקישור