רחל רבינוביץ « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

רחל רבינוביץ


ערוּת לילה - לדף התערוכה