תחת השמש הקופחת, ליטל מור « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

תחת השמש הקופחת, ליטל מור


תחת השמש הקופחת - לדף התערוכה