אולם – פרויקט 1 – אנטי ליריקה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 1 - אנטי ליריקה

אוצר: עפרת גדעון

פתיחה: שבת, 10 אוקטובר 1981

נעילה: שני, 9 נובמבר 1981