יחזקאל ירדני « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 2

יחזקאל ירדני

אוצר: עפרת גדעון

פתיחה: שלישי, 10 נובמבר 1981

נעילה: רביעי, 9 דצמבר 1981