הקיבוץ בירושלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 3

הקיבוץ בירושלים

פתיחה: חמישי, 10 דצמבר 1981

נעילה: שבת, 9 ינואר 1982