אולם – פרויקט 4 – תל אביב בירושלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 4 - תל אביב בירושלים

פתיחה: ראשון, 10 ינואר 1982

נעילה: שלישי, 9 פברואר 1982