פוסט-מודרניזם « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 5

פוסט-מודרניזם

פתיחה: חמישי, 18 פברואר 1982

נעילה: חמישי, 18 מרץ 1982