אולם – פרויקט 6 – הדיוקן המסתתר « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 6 - הדיוקן המסתתר

פתיחה: רביעי, 10 מרץ 1982

נעילה: שבת, 10 אפריל 1982