דור הפיסול המודרניסטי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 7

דור הפיסול המודרניסטי

פתיחה: שבת, 10 אפריל 1982

נעילה: שני, 10 מאי 1982