נוף ריאליסטי עכשיו « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 8

נוף ריאליסטי עכשיו

פתיחה: שני, 10 מאי 1982

נעילה: חמישי, 10 יוני 1982