אנטי ליריקה ב « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אולם - פרויקט 9

אנטי ליריקה ב

פתיחה: שבת, 10 אוקטובר 1981

נעילה: שני, 9 נובמבר 1981