אור וכוונת – ציורים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


לקר בוריס

אור וכוונת – ציורים

פתיחה: שבת, 20 נובמבר 2004

נעילה: שבת, 18 דצמבר 2004