אחותי: אמניות מזרחיות בישראל « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אחותי: אמניות מזרחיות בישראל

אשד ‎סיגל, דהרי-עמר ‎רחל, זקן ‎אורנה, לוי ‎תקוה, מועלם ‎אהובה, נחשון ‎שולי, סימן-טוב ‎נעמי, פורן-ציון ‎זמירה, קשת ‎שולה, שיש ‎חן, שלום ‎דפנה, שמואלי-בוכניק ‎פרווין, שמואליאן ‎רינה, שמש ‎מאירה, שנהב ‎אספרנס

אוצרת: קשת שולה, ריטה מנדס-פלור

פתיחה: שבת, 5 פברואר 2000

נעילה: שני, 28 פברואר 2000