אישה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


גפני נעמי

אישה

אוצר: אוקון סשה

פתיחה: שבת, 20 נובמבר 2004

נעילה: שבת, 18 דצמבר 2004