אי התאמה – ציורים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בן-צבי מרינה

אי התאמה – ציורים

אוצרת: שוש אברבוך

פתיחה: שבת, 26 פברואר 2005

נעילה: ראשון, 3 אפריל 2005