אנשים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בר-ניסים-לנדאו אוסנת

אנשים

אוצרת: רותי הלביץ-כהן

פתיחה: חמישי, 2 ספטמבר 2010

נעילה: שבת, 9 אוקטובר 2010 • 1964 נולדה בתל-אביב
  1985 – 1986 לימודי תעודה, המדרשה לאמנות, רמת השרון
  1991 לימודי הכשרת מדריכים, המדרשה לאמנות, רמת השרון
  1994 מדריכת אמנות בגן משולב, גבעתיים
  2006 – 2009 לימודי אמנות משקמת, מסלול מדריך מוסמך בכיר,
  המדרשה לאמנות, בית ברל
  תעודת הצטיינות
  2009 תעודת הצטיינות, המדרשה לאמנות, בית ברל