ארץ שמן « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אייל אבישי

ארץ שמן

אוצר: סורין הלר

פתיחה: שבת, 26 פברואר 2005

נעילה: ראשון, 3 אפריל 2005

מפגש גלריה: שבת, 2 אפריל 2005