ארץ שמן « The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים


ארץ שמן

Opening: Saturday, 26 February 2005

Closing: Sunday, 3 April 2005

Gallery talk: Saturday, 2 April 2005