בית אם – ציורים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


קשת שולה

בית אם - ציורים

פתיחה: שבת, 6 מרץ 2004

נעילה: ראשון, 18 אפריל 2004