תערוכה שניה בסדרת נדבך 13/ בשם « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


הירשפלד יונתן

תערוכה שניה בסדרת נדבך 13/ בשם

אוצר: אבי איפרגן

פתיחה: שבת, 3 יוני 2006

נעילה: שבת, 8 יולי 2006