בת הזגג « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אוקרט אלחנדרה

בת הזגג

פתיחה: שבת, 21 יוני 2003

נעילה: ראשון, 20 יולי 2003