גבולות רקמה – ציור « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


נייגר-פליישמן מרים

גבולות רקמה - ציור

פתיחה: שבת, 21 אפריל 2007

נעילה: שבת, 2 יוני 2007