גזה – מיצב « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בן-חיים יולזרי חנה, בראל ענת

גזה - מיצב

פתיחה: שבת, 24 ינואר 2004

נעילה: ראשון, 29 פברואר 2004