רשמים VIII – יותר מאחד « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

רשמים VIII - יותר מאחד

אוצרת: אירית הדר

פתיחה: שבת, 26 נובמבר 2022

נעילה: שבת, 25 פברואר 2023