התבוננות בעירום- אקוורלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


פיין מורין

התבוננות בעירום- אקוורלים

אוצרת: תמי בצלאלי-שוחט

פתיחה: שבת, 24 ינואר 2004

נעילה: ראשון, 29 פברואר 2004