התבוננות ובינה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


הס יהושע

התבוננות ובינה

אוצרת: רות אפטר-גבריאל

פתיחה: שבת, 1 ספטמבר 2007

נעילה: שבת, 6 אוקטובר 2007